Har du funderat över er inomhusluft?

Har du någonsin funderat över inomhusluften i er bostad, eller på ditt kontor där du jobbar? Det sägs ju att inomhusluften inte är så bra. Ofta kan vi fokusera på utomhusluften, att den är så skadlig, med alla avgaser, och utsläpp. Men ingen tänker på att vad som än finns i utomhusluften i Sverige, så är det ingenting i jämförelse med den inomhusluft som vi ständigt befinner oss i under dagarna.

Det som är absolut bäst är att anlita en VVS-montör som har auktorisation att arbeta med att göra OVK:er i din kommun. OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll, som är obligatoriskt att göra var 3:e eller vart 6:e år.

Det är olika offentliga fastigheter med olika verksamheter. Sådan verksamheter är till exempel förskolor, skolor, vårdverksamhet, kontor, personalrum, industrier och liknande byggnader. Vissa ventiler behöver inte kontrolleras så ofta, sådana ventiler är  självdragsventilation, fläktventiler och sådan som också har värmeåtervinning  i hus som med industrier, kontor och personalutrymmen. Skolor, förskolor och lokaler  som har vårdverksamheter – ska ha en OVK oavsett vilka slags ventiler som finns i lokalen som sker vart tredje år.

Hur människor påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

En skadlig inomhusluften kan bestå av:

  • Gaser/flyktiga ämnen avges till luften beroende på fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner.
  • Byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik kan innehålla flyktiga ämnen som avges till rumsluften.
  • Mikroorganismer kan också avge flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning. Även om halterna är låga kan dessa ämnen irritera och i vissa fall ge en otrevlig lukt. Forskning har visat att ämnen i luften kan förändras till mer aggressiva ämnen som kan påverka människan.
  • Radon- eller asbestgas kan komma in i byggnader genom otätheter i huset eller i grunden eller från byggnadsmaterial.